Clubkampioenschap

Clubkampioenschappen|Ruiterclub Het Zadel

De manches voor 2024 vinden plaats op de volgende data: • 02/03/2024
 • 25/05/2024


Hieronder de belangrijkste regels voor dit jaar kort samengevat. OPGELET nieuw reglement. Het volledige reglement kun je hier downloaden.


 1. Elke ruiter mag slechts deelnemen met maximum 3 paarden per proef en mag slechts in maximum 3 proeven starten.
 2. Deelnemen aan het clubkampioenschap is toegestaan aan alle ruiters die actief lid zijn van RC Het Zadel vzw en die in regel zijn met het betalen van hun lidgeld aan de club voor het lopende jaar.
 3. Indien je 45+ (vrouwen) en 49+ (mannen) bent, kan en mag je meedingen voor de aparte beker voor de veteranen. Deelname aan de algemene clubkampioenschappen is echter ook toegelaten.
 4. Ruiters die mee willen doen met springen moeten tevens een dressuurproef afleggen, te weten licht 1 of hoger.
 5. Deelnemers aan dressuur beginnelingen, cavaletti en springen beginnelingen, dingen niet mee aan de titel algemeen kampioen, maar kunnen natuurlijk wel reekskampioen worden.
 6. Voor de springproeven bepaalt de parcoursbouwer de soort proeven en de hoogtes van de hindernissen. Alle soorten proeven en alle types hindernissen zijn toegelaten, steeds rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van de proef. Per manche wordt een andere springproef ingericht. Volgende maximum hoogtes voor barrage zijn voorzien: Cavaletti's, Beginnelingen 50 cm, Licht 70 cm, Midden 80 cm, Zwaar A 90 cm, Zwaar B 100 cm en Zwaar C 110 cm.
 7. Om aan wedstrijden deel te nemen dienen de ruiters zich op voorhand in te schrijven. Elke ruiter die niet vooraf ingeschreven is, kan starttoelating geweigerd worden. Bij starttoelating zal hij als eerste in zijn reeks dienen te starten, en betaalt tevens dubbel inschrijvingsgeld.
 8. Starttoelating om deel te nemen "buiten wedstrijd" kan slechts uitzonderlijk aan een combinatie gegeven worden. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur in overleg met de wedstrijdjury.
 9. Om een spring- of dressuurproef in een bepaalde reeks te laten doorgaan, moeten er minimum twee deelnemers zijn. Zoniet wordt de reeks geannuleerd. Verder is het aan de wedstrijdorganisatie voorbehouden om te beslissen proeven met te weinig belangstelling niet door te laten gaan.


PROEVEN:

Beginnelingen 1 (zonder galop) dressuurproef-zonder-galop.pdf (stal-ceulemans.be)

Beginnelingen 2 Proef I 1.pdf - Google Drive

Licht 1 Proef I 3.pdf - Google Drive

Licht 2 N1-2.pdf - Google Drive

Midden 1 N2-1 - 20-40.pdf - Google Drive

Midden 2 N2-3 - 20-40.pdf - Google Drive

Zwaar N3-2 paarden 20-40.pdf - Google Drive