Online formulier

Online formulier|Ruiterclub Het Zadel

 
 
 
 
 
 
 
 
Recreatief sportend lid (€ 30,00/jaar p.p)
Niet-sportend lid (€ 30,00/jaar p.p.)
Competitief sportend lid (€30,00/jaar p.p.)
Recreatief sportend lid ikv familielidmaatschap (€ 25,00/jaar p.p)
Niet-sportend lid ikv familielidmaatschap (€ 25,00/jaar p.p)
Competitief sportend lid ikv familielidmaatschap (€ 25,00/jaar p.p)
 
ja
nee
 
 
 


Storting kan gebeuren op het rekeningnummer: BE25 7340 4781 8682 op naam van de vzw R.C. het Zadel, Wouwerstraat 18, 2970 ´s Gravenwezel met duidelijke vermelding van "lidmaatschap 2021".
Privacy verklaring


Uw persoonsgegevens worden door de VZW RC Het Zadel verwerkt, voor ledenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap van de vereniging, voor mailings om u op de hoogte van de de activiteiten van de vereniging, en om aan de verplichtingen aangaande de VLP (Vlaamse Liga voor Paardensport) te voldoen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op mailings, volstaat het ons dat mee te delen op info@rchetzadel.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.rchetzadel.be/privacy.html. Met het versturen  van bovenstaande gegevens geeft u de VZW RC Het Zadel toestemming om uw gegevens volgens bovenstaande regels te gebruiken.