Verzekering uitleg

Verzekering uitleg|Ruiterclub Het Zadel

De VLP, de Vlaamse Paarden Liga is alom bekend. Als het over verzekeringen en paarden gaat, krijg je vaak de geruststellende mededeling : je bent verzekerd onder de VLP polis.


Maar wat betekent dat, verzekerd zijn? Dat zijn eigenlijk twee vragen tegelijk stellen :

  • Voor wat ben ik verzekerd?
  • Hoeveel krijg ik in dat geval van de verzekering?


RC Het Zadel is geen verzekeringsspecialist en zeker geen adviseur in deze materie. We kunnen je alleen maar aanraden je goed te informeren en advies te vragen aan specialisten. Via de VLP hebben wij als vereniging enige info gevraagd en antwoorden gekregen, die wij hieronder uiteen zetten.


De activiteiten van RC het Zadel


Je weet ongetwijfeld dat de club, RC Het zadel, aangesloten is bij de VLP en ook verzekerd is onder de polis afgesloten door de VLP.


Dit betekent dat alle activiteiten die RC het Zadel doet, vallen onder die polis. Of we clubkampioenschappen doen, een wandeling, paasspelen, een kwis, maakt niet uit: als je lid bent van het zadel val je onder de polis, zelfs als je iets overkomt op weg naar of van de activiteit.


Niet leden die deelnemen aan niet paard gerelateerde clubactiviteiten (b.v. een BBQ, een kwis, e.d.), vallen ook onder de polis.


Voor welk soort schade ben je verzekerd? Zonder al te technisch te worden, er  zijn twee soorten schades. Je kunt namelijk lichamelijke en stoffelijke schade hebben. Lichamelijke schade heb je wanneer één of meerdere personen gekwetst worden. Let wel een paardenkwetsuur, hoe gek het ook klinkt, wordt gezien als stoffelijke schade!

Stoffelijke of materiële schade is wanneer er schade is aan voorwerpen (of dieren).


Om je toch  een idee te geven hoeveel er beroep wordt gedaan op de VLP verzekering, enkele cijfers: de VLP telt ca. 35.000 individuele leden. Elk jaar hebben ze ongeveer een 900 aangiftes, wat betekent dat er maar 2,7% aangiftes per jaar zijn in verhouding met het aantal leden.


Wanneer je als paardenliefhebber aan schade denkt dan is het begrijpelijk dat je vooral beducht bent voor ongevallen met grote gevolgen, zowel lichamelijk als stoffelijk aan derden. Het is dan ook geruststellend te weten dat slechts 2% van alle aangiftes gedaan werden die een of andere schade betroffen  aan een derde. Dit beteken dat slechts jaarlijks ca. 20 leden (van de 35.000 leden) hiermee te maken hadden.


Als het je toch overkomt dan is het vast een troost dat de dekking voor dergelijke gevallen zeer ruim is. Voor lichamelijke schade maar liefst 5 miljoen Euro (wel beperkt tot 2,5 miljoen Euro per slachtoffer). Voor materiele schade is de grens 620.000 Euro.


Nog een weetje i.v.m. die verzekering. De meeste mensen hebben zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, beter bekend als de B.A. Familiale verzekering. Om verwarring te vermijden als gevolg van dubbele verzekeringen hebben Verzekeringsmaatschappijen  onder elkaar afgesproken dat zelfs bij een schade burgerlijke aansprakelijkheid bij een paarden-incident ze eerst die B.A. Familiale aanspreken. Zo is het ook voor de verzekeringsmaatschappijen duidelijk welke verzekeringsmaatschappij de schade moet regelen en wordt de klant niet nog eens extra de dupe van een Ping-Pong tussen maatschappijen.


Een paard wordt zoals al eerder gesteld beschouwd door de verzekering als een materieel iets, hoe eigenaardig dit ook klinkt. Normaal is er in de polis van sportfederaties niets voor materiële schade voorzien. Voor de VLP heeft men een uitzondering gemaakt. Schade aan je paard of aan je zadel veroorzaakt door een verzekerde, wordt wel vergoed ...tot 2500 Euro.

Terecht zal je opmerken dat 2500 Euro een laag bedrag is in functie van de waarde van je paard, en dat is zo. Je merkt dat verzekerd zijn toch nog iets anders is dan volledig vergoed worden voor de schade. Toch is de federatie van de paardensport de enige die zo' n vergoeding heeft kunnen bekomen.


Waarvoor dient die verzekering dan wel, zul je vragen. Wel, voor hetgeen in 98 % van alle aangiftes gebeurd; je doet je pijn bij het beoefenen van de paardensport tijdens clubactiviteiten.


Men noemt dat een lichamelijk ongeval, er gebeurt iets externs en daardoor heb je lichamelijke schade. Het is heel belangrijk dat de oorzaak buiten je ligt. Het is natuurlijk heel erg dat je een hartfalen zou meemaken tijdens de beoefening van je sport in clubverband maar dat is geen externe oorzaak en dus niet verzekerd.


Wat krijg je als je tijdens een clubactiviteiten een lichamelijk ongeval hebt?

Je mag natuurlijk niet aan het ergste denken maar moest dit ongeval je overlijden als gevolg hebben, dan krijgen je nabestaanden 8500 Euro + 620 Euro tussenkomst voor begrafeniskosten. Blijvende volledige invaliditeit : 35.000 Euro. Bij gedeeltelijke invaliditeit is dat uiteraard minder.


Wie werk onbekwaam is door het ongeval heeft recht op een kleine dagvergoeding (30 Euro per dag)  gedurende maximum  2 jaar. Maar door diverse bepalingen zeggen de specialisten dat het in de praktijk moeilijk zal zijn om van deze regeling te profiteren.


Ja, wat is het dan nog hoor ik je terecht vragen?


In hoofdzaak komt het neer op een tussenkomst in medische kosten (die ten dele door het RIZIV vergoed worden omdat het medische prestaties betreft die opgenomen zijn in de zogenaamde RIZIV nomenclatuur ).


Stel,  je hebt als gevolg van een ongeval met je paard een medische prestatie nodig en die kost 40,00 Euro. Het RIZIV bepaalt deze prestatie in haar nomenclatuur op 25,00 Euro, de mutualiteit betaalt daar 15,00 Euro op terug, de VLP verzekering betaalt normaal het verschil tussen de 25,00 Euro en de 15,00 Euro terug of 10,00 Euro. Je hebt het goed gezien, je betaalt uit eigen zak nog 15,00 Euro.


Om de pijn echter wat te verzachten betaalt de VLP verzekering tot een bedrag van 500,00 Euro per ongeval 150% van het RIZIV barema! M.a.w., 150% van 25 Euro is 37,50 Euro, waardoor je 22,50 Euro tussenkomst hebt van de VLP verzekering en da slechts 2,50 Euro uit eigen beurs moet bijpassen. Een beetje ingewikkeld maar je begrijpt dat dit hoegenaamd niet hetzelfde is als een hospitalisatieverzekering.


Wat nog bijkomend voorzien is :

  • Kosten van gipsen, braces en verbanden welke door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV worden vergoed tot 620,00 Euro per ongeval.
  • Tandprothesen tot 150 Euro per tand en met een maximum van 600 Euro per ongeval
  • Kosten voor brillen, contactlenzen tot 300 Euro per ongevalEn wat dan met de private beoefening van de paardensport?


Tot nu toe hadden we het over clubactiviteiten. Uiteraard zal je veel vaker en intensiever met je paard bezig zijn buiten de clubactiviteiten. Die zijn niet gedekt door de verzekering type C die de club standaard voor zijn leden heeft.


Je kunt wel zelf dezelfde dekking krijgen als behandeld onder punt 1, dus voor je private activiteiten met je paard (verzorging, laden en lossen op weg naar een activiteit, private wandeling, enz.). Deze verzekering is facultatief, en je moet zelf het initiatief hiervoor nemen door aan de club te laten weten dat je die uitbreiding wilt en hiervoor 15,00 Euro per jaar wilt betalen.


Men noemt dit de I verzekering en dit is zeker een aanrader. Maar ook hier geldt dat de dekking en de vergoedingen ook ten aanzien van je paard met de nodige realiteitszin moet bekeken worden.


Wat als ik les neem?


HorseHotel heeft ons gemeld dat normaal hun lesgevers verzekerd zijn. De inhoud en de dekking  van deze verzekering is te bevragen bij de lesgevers. De VLP voorziet voor gediplomeerde lesgevers die les geven aan VLP leden de zogenaamde L verzekering wat een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is voor lesgevers.


Wanneer je met een externe lesgever werkt, stelt het Horse Hotel contract (bijlage F ) dat het jouw verantwoordelijkheid is om na te gaan of je externe lesgever een verzekering heeft onderschreven inzake de burgerlijke aansprakelijkheid- ongevallenverzekering.


Maar ook in deze gevallen adviseren wij de type I verzekering te nemen.


En wat met Horse Hotel, is die ook verzekerd en voor wat?


Hiervoor verwijzen we graag naar de bijlage F van uw Horse Hotel contract waar uiteen gezet wordt hoe zij hun uitbatingsrisico's afdekken.