Algemene Vergadering

Algemene vergadering


Statutair dient er elk jaar, binnen 3 maanden na beëindiging van het boekjaar, een gewone of statutaire algemene vergadering gehouden te worden. Na gewoonte wordt deze georganiseerd in februari of maart elk jaar.

Voor deze vergadering dienen de stemgerechtigde leden per brief opgeroepen te worden. De stemgerechtigde leden zijn alle leden die zich als werkend lid hebben aangemeld. Het bestuur kan besluiten de algemene vergadering alleen met werken leden te laten plaats vinden, of, zoals gebruikelijk met alle leden.


Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag geven aan de leden over zowel de activiteiten alsook de financiële stand van zaken. Het bestuur zal aan de stemgerechtigde leden decharge vragen. Ook is het het moment dat bestuursfuncties opnieuw door de stemgerechtigde leden aanvaard worden.Werkend lid:

Onder "werkend lid" wordt verstaat alle leden die het lidgeld voor het lopende jaar betaald hebben en zich via dit formulier aangemeld hebben als werkend lid. Alleen werkende leden hebben stemrecht, het is dus zeker aangewezen zich aan te melden als werkend lid indien je mee wilt beslissen over het bestuur en belangrijke wijzigingen binnen de VZW.


Volmacht:

Indien je als werkend lid niet aanwezig kan zijn, en je stem niet verloren wilt laten gaan, dan kun je een volmacht geven aan een ander werkend lid om te stemmen. Let hierbij op dat elk werkend lid maar maximaal twee volmachten mag hebben.


Documenten algemene vergadering, hier te downloaden:


Statuten   |   Uitnodiging SAV 4 april 2019 20.00 uur   |   Volmacht   |   Formulier werkend lid   |   Verslag AV 2019
Indien u nog vragen heeft mag u mij altijd mailen.